Zwangerschapsyoga

Om diverse redenen vraagt zwangerschap speciale zorg en begrip. Een speciale les voor zwangerschapsyoga is dan ideaal omdat hier meer adequaat kan worden ingegaan op specifieke behoeftes, ook wanneer je als zwangere vóór de zwangerschap ook al yoga hebt gedaan.

De lessen kunnen worden gevolgd vanaf een zwangerschapstermijn van 16 weken.

  • Op het huidige moment worden geen zwangerschapslessen gegeven. Eventueel zijn privélessen mogelijk!

Na een gevolgde proefles ga je een verbinding aan van 10 lessen met daarna de mogelijkheid tot aan de bevalling aanvullende lessen te volgen.

Voordelen:
Er zijn vele voordelen die aantonen waarom het goed is om yoga te beoefenen tijdens de zwangerschap, zoals:yoga_zwanger

1. Een goede gezondheid (behouden) voor zowel de zwangere vrouw als haar baby door lichamelijk sterker en soepeler te worden, door beter in contact te komen met het lichaam en zich meer bewust te zijn van wat het lichaam nodig heeft.
2. Een goede voorbereiding op de zwangerschap, de veranderingen in het lichaam, de weeën en de bevalling.
3. Ontspanningsvaardigheden leren.
4. Het leren van technieken waarmee de pijn tijdens de bevalling beter te hanteren is.

Een aantal doelstellingen:

1. In de eerste tijd van de zwangerschap is het belangrijk de centrale houdingsspieren (core stability) te versterken zodat de zwangere haar houding kan aanpassen aan de veranderende gewichtsverdeling. Dit stimuleert een juiste houding van het bekken en de interne organen.

2. Als yoga-docent kan ik een aantal klachten die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan helpen voorkomen, zoals:
– Onder- en bovenrugklachten
– Ischias
– vochtophoping in de enkels
– spijsverteringsproblemen
– constipatie
– maagzuur
– verstoorde slaappatronen
– lage en hoge bloeddruk

zwangerschapsyoga1Tevens zal ik continue aandacht blijven houden voor het bekken en het ontstaan van bekkenpijn en bekkeninstabiliteit.

3. Het aanleren van ademhalingstechnieken die de toevoer van zuurstofrijk bloed kunnen bevorderen waardoor de zich ontwikkelende foetus beter gevoed wordt. Tevens het aanleren van de verschillende ademhalingstechnieken die van nut zijn tijdens de bevalling zelf.

4. Het aanleren van eenvoudige ontspanningstechnieken. Ontspannen is meestal de eerste reden om naar de les te komen… vooral voor degenen die nog niet eerder yogalessen hebben gevolgd.

5. Het gebruik van visualisatie. Dit is bij uitstek geschikt voor zwangerschap en bevalling omdat het vooral een proces is dat betrekking heeft op lichaam en geest. Tijdens de zwangerschap staat de vrouw meer open voor de kracht van de visualisatie omdat de invloed van de rechterhersenhelft groter is dan anders. Het gebruik van visualisatie kan:
– angst voor de bevalling verminderen
– de intuïtie vergroten
– leiden tot ontspanning
– een positieve benadering van de bevalling creëren of vergroten
– mogelijk de duur van de bevalling verkorten
– de pijn van de weeën verminderen
– de kans op complicaties gedurende de geboorte en daarna verminderen

6. Het gebruik van meditatie. Dit is belangrijk, vooral wanneer de zwangere vrouw zich niet meer zo makkelijk meer beweegt. Ze zal van nature al meeer geneigd zijn tot reflectie en naar innerlijke rust te zoeken. Vanwege de grote veranderingen kan de zwangerschap veel gevoelens van angst en innerlijk conflict oproepen. Regelmatige oefening van meditatie kan dit helpen verzachten.
Daarnaast zal het verhoogde bewustzijn dat we tijdens de meditatie ervaren, de vrouw helpen om een verbinding met het ongeboren kind te maken.

7. Partnerlessen. Gedurende de lesperiode zullen er geregeld partnerlessen georganiseerd worden waarbij aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden van de partner om de zwangere te ondersteunen. Voorbeeld: Tijdens de bevalling kan de partner de zwangere helpen door haar eraan te herinneren om na iedere wee weer diep te gaan ademhalen, om de kaakspieren en handen bewust te ontspannen. Dit zal dan het hele lichaam beïnvloeden en haar eraan herinneren dat zijn geen spanning vast moet houden, dat de wee voorbij is en het nu tijd is om uit te rusten. Tevens zullen een aantal massagetechnieken worden behandeld die de zwangere helpen te ontspannen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.