tarieven

Yoga
Fysieke lessen Appelscha: €44,61 per maand (gebaseerd op een jaar). Zie voor verdere informatie de lesinfo.
Iedereen die aan de fysieke lessen deelneemt krijgt ook toegang tot de online lessen.

Online lessen: €14,95 per maand. Zie voor meer informatie online yoga.

Raindrop massage (1,5 uur incl. kopje thee)
Kosten: €70,-
Graag zelf een grote handdoek meenemen en van tevoren opfrissen/douchen.
Zie voor meer informatie de pagina: Raindrop massage.

Algemeen voor coaching:
Kennismakingsgesprek 15 min: Deze is gratis en vrijblijvend.
Intake gesprek (bij hormoon coaching) 1,5 uur: €90,-
Coachingssessies: 1 uur: €60,-
Consult (niet voor coaching): 0,5 uur: €30,-

Burn-out en stressbegeleiding
Na een Kennismakingsgesprek (kan ook telefonisch of via skype) volgt de begeleiding waarbij we na afloop samen kijken welk vervolg nodig is.
Een sessie van 60 minuten: € 60,00
Een sessie van 75 minuten: € 75,00

Alle gesprekken kunnen ook via Skype worden gedaan.

Indien de werkgever bereid is een burn-outbegeleidingstraject te betalen, gelden aangepaste tarieven. Ik maak graag een offerte op maat.

Begeleiding bij hormonale klachten
Na een Kennismakingsgesprek (kan ook telefonisch of via skype) volgt de begeleiding waarbij we na afloop samen kijken welk vervolg nodig is.
Intake van 90 minuten: € 90,00
Een sessie van 30 minuten: € 30,00 (dit kan vaak nadat er meerdere langere sessies zijn geweest)
Een sessie van 60 minuten: € 60,00
Een sessie van 75 minuten: € 75,00

Alle gesprekken kunnen ook via Skype worden gedaan.

Individuele Mental coaching
Kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend (Dit kan ook telefonisch of via Skype)

Een kort traject van vier gesprekken van 60 minuten
€ 220,00

Een los gesprek
Een sessie van 60 minuten: € 60,00
Een sessie van 75 minuten: € 75,00

Indien de werkgever bereid is een traject te betalen, gelden aangepaste tarieven. Ik maak graag een offerte op maat.

Algemene Voorwaarden

Afspraak annuleren
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch (of middels Whatsapp) geannuleerd te worden. Bij afzeggen minder dan 24 uur van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht.

Algemene betalingsvoorwaarden
De kosten voor de begeleiding, dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur (of betaalverzoek) te zijn betaald.

Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum stuur ik een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan ben ik gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Privacy
De persoonsgegevens die cliënten verstrekken via het contactformulier, telefonisch contact of mailcontact worden door mij vastgelegd. Hoe ik met persoonlijke gegevens omga is vastgelegd in de Privacyverklaring.

Wijzigingen
Carin van den Berge – Balance in Motion behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. Ik raad iedereen aan deze Algemene Voorwaarden bij elke inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.
————————————————————————————————-

Ik heb er vertrouwen in dat mensen die hulp zoeken, de weg naar mijn praktijk zullen vinden. Voor minder draagkrachtigen hanteer ik zo nodig andere tarieven. Informeer naar de mogelijkheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.